Veřejné zakázky

Zveřejnění výzvy k podání nabídky:

LISTOPAD 2019

Název zakázky: „Stavební úpravy v jihovýchodní části stávající technologické přístavby plaveckého stadionu vedoucí ke změně užívání

Téma: stavební práce

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do:  27.11. 2019  do 09.00 hod.

Více info: VZ – Stavební úpravy v jihovýchodní části stávající technologické přístavby plaveckého stadionu.

DUBEN 2019

Název zakázky: „Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání Bufet venkovního aquaparku v Táboře, Parcelní číslo 1800/2“

Téma: stavební práce

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do:  07.05. 2019  do 09.00 hod.

Více info: VZ – Bufet venkovního aquaparku v Táboře

LEDEN 2019

Název zakázky: Stavební úpravy kavárny Svět

Téma: stavební práce

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 28. 01. 2019  do 09.00 hod.

Více info:  VZ – „Stavební úpravy kavárny Svět“

  • PROSINEC 2018

Název zakázky: Podnájem nebytových prostor – Plavecký stadion

Téma: služby

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 14. 01. 2019  do 09.00 hod.

Více info: Záměr podnájem prostor PS

  • ŘÍJEN 2018

Název zakázky: Podnájem nebytových prostor – Plavecký stadion

Téma: služby

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 10.11. 2018 do 9.00 hod.

Více info: Záměr_PNP_PS

Název zakázky: Podnájem nebytových prostor – Kino Svět

Téma: služby

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 9.11. 2018 do 15.00 hod.

Více info: Záměr_PNP_kino

  • ZÁŘÍ 2018

Název zakázky: „Nákup jednoho nového osobního vozidla – vozidlo č.1

Téma: dodávky

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Kříž, tel.: 774 255 722, technik@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 10. 10. 2018 do 9.00 hod.

Více info: Veřejná zakázka – nákup osobního automobilu č.1

Název zakázky: „Nákup jednoho nového osobního vozidla – vozidlo č.2“

Téma: dodávky

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Kříž, tel.: 774 255 722, technik@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 10. 10. 2018 do 10.00 hod.

Více info: Veřejná zakázka – nákup osobního automobilu č.2

  • ČERVENEC 2018

Název zakázky: Podnájem nebytových prostor

Téma: služby

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 23. 7. 2018 do 9.00 hod.

Více info: Záměr PNP od 1.11.2018

  • DUBEN 2018

Název zakázky: „Rekonstrukce kuželkářských drah“

Téma: stavební práce

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kožíšek – 777 258 705, kozisek@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 3. 5. 2018 do 9.00 hod.

Více info:Rekonstrukce kuželkářských drah – veřejná zakázka

Název zakázky: Zpracování dokumentace pro provedení stavby s názvem dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře – stavební objekt SO 01a Etapa II.

Téma: služby

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Benda, MBA – tel.: 602 328 869, jednatel@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 2. 5. 2018 do 9.00 hod.

Více info: Zpracování dokumentace – veřejná zakázka

  • BŘEZEN 2018

Název zakázky: Stadion Míru – odstranění stávající stavby na pozemku par.č. 1873, k.ú. Tábor

Téma: stavební práce

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kožíšek – tel.: 777 258 705, kozisek@tzmt.cz

Datum podání nabídek do: 21. 3. 2018

Více info: STADION MÍRU – veřejná zakázka

DODATEČNÉ INFORMACE Č.1