Plavecká akademie Tábor

logo_PA_color_white

Provozovatel:  Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Václava Soumara 2300,  390 03 Tábor

Nabídka kurzů PAT 2019-2020

Kontakt:

Mgr. Lucie Kmínková PhD.

vedoucí instruktor plavání Plavecké akademie Tábor

Tel.: +420 721 974 046

E – mail: [email protected]

Plavecká akademie Tábor (PAT) organizuje základní plaveckou výuku žáků prvního stupně základních škol dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění, metodický pokyn Č. j. MSMT-37471/2014 a přípravnou plaveckou výuku dětí mateřských škol.

Výuku plavání zabezpečují plně kvalifikovaní instruktoři, na dvou sportovištích provozovaných TZMT s. r. o.

Pro výuku žáků ZŠ a dětí z MŠ je využíván moderní plavecký stadion, který se skládá z těchto zařízení: krytý bazén s osmi plaveckými dráhami o délce 25m , dětský výukový bazén.

Pro nejmenší děti od 6 ti měsíců je určeno Dětské vodní centrum v Hanojské ulici na Sídlišti nad Lužnicí.

Cílem Plavecké akademie Tábor je vytvořit u žáků a dětí regionu Táborsko kladný vztah k vodě za použití vhodných her, průpravných cvičení a využití plaveckých pomůcek.

Obsahem výuky v PAT je dokonalé seznámení žáků a dětí s vodou, osvojení základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody) a výuka plaveckých způsobů znak, prsa a volný způsob (kraul).

Plavecká akademie Tábor organizuje zejména následující kurzy:

Přípravná předplavecká výuka pro mateřské školy

  • Cílem je osvojení „pocitu vody“, dýchání do vody, splývání v poloze na prsou a na znak, první plavecké pohyby – kraulové a znakové nohy.
  • Zahrnuje 10 lekcí po 45-ti minutách.
  • Výuka probíhá formou her s použitím říkadel a pestrých plaveckých pomůcek.

Základní plavecký výcvik

  • Cílem základní plavecké výuky je zvládnutí plaveckého způsobu znak, prsa a volný způsob. Dále techniky startovního skoku, plavání a orientace pod vodou, dovednosti záchranného a branného plavání.
  • Zahrnuje 20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových jednotkách (2 x 45min = 90 min. výuky).
  • Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin dle plaveckých dovedností. Na závěr kurzů probíhají dětmi oblíbené závody v tradičních i netradičních disciplínách jako je plavání na žížalách nebo velkých pontonech.

Po ukončení kurzu dostane každý žák ZŠ i MŠ mokré vysvědčení.

Plavecká akademie Tábor je členem Asociace plaveckých škol.