Plavecký kurz: „Plav jak Michael Phelps – junior“

Odpolední plavecký kurz pro děti ve věku 7-9 let (roč. nar. 2010, 2011, 2012) se zkušenostmi s plaváním na úrovni „poloplavec“!!!

Určení: Děti 7-9 let

Místo registrace: PLAVECKÝ STADION TÁBOR

Místo konání kurzu: PLAVECKÝ STADION TÁBOR

Cena služby: 1200,- Kč (zahrnuje vstup do bazénu a kurzovné)

Způsob úhrady: Hotově na pokladně PS

Datum zahájení: 13. 11. 2019 čas 14:30 – 15:30 hod

Doba trvání: 10hodinových lekcí

Vzhledem k rostoucímu zájmu rodičů o kroužky plavání pro děti jsme po dohodě s vynikajícím trenérem triatlonu Ing. Martinem Hotovým připravili kurz plavání pro děti ve věku od 7-9 let. Ambicí kurzu není výkonnostní sport, ale pouze kvalitní vedení při zdokonalování se v plavání a plaveckých technikách.

Slovo trenéra:

V kurzu se dítě bude zdokonalovat v plavání způsobu prsa, zvládne plavání nohou na zádech bez dopomoci destičky (či jiných pomůcek) a plavecký způsob znak. Zdokonalí se ve skocích do vody (šipka).  V části kurzu si osvojí základní pohybové dovednosti způsobu kraul.  

Kurz je vhodný rovněž i jako kompenzační pohybová aktivita k jiným sportům, které dítě provozuje např. na klubové úrovni – fotbal, hokej, atletika atd..   

Je kurz určen pro mé dítě? Pokud splňuje tyto parametry, pak ANO:

 • splňuje stanovený věk
 •  umí plavat prsové ruce i prsové nohy sic ještě s chybami
 •  neumí či špatně plave v poloze na zádech, popřípadě na zádech umí pouze nohy   s nadlehčovací pomůckou (destička aj.).
 • umí však skočit do vody s potopením, splývat a plavat s obličejem pod vodou.
 • v poloze na prsou plave již bez pomůcky

Co s sebou na kurz:

 • plavky, ručník, mýdlo
 • plavecké brýle (povinné pro všechny účastníky kurzu)
 • děti s delšími vlasy (primárně dívky) využijí plavecké čepice či budou mít na každý kurz svázané vlasy do gumičky

Co kurz kromě zlepšeného plavání ve vodním prostředí mému dítěti přinese?

 • zvýšení tělesné kondice
 • vhodnou kompenzaci jiných sportovních aktivit
 • zlepšení orientace ve vodě (na hladině i pod vodou)
 • lepší zvládnutí případného stresu z vodního prostředí

Pokud vaše dítě absolvovalo alespoň částečně základní školní plavecký výcvik a nemá problémy s vodním prostředím, je připraveno i na „Michala Phelpse – juniora“ J

Minimální kapacita kurzu: 8 dětí

Maximální kapacita kurzu: 12 dětí

Náhrady za zameškané lekce:

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 4 po sobě jdoucí lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v I-sport system TZMT řádně a včas omluvené, zavazujeme se:

 1. rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení nevratné zálohy anebo
 2. přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič (zákonný zástupce) jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinen rodič doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce vrátit.

Volba způsobu kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci je na rodiči (zákonném zástupci) dítěte.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na tzmt@tzmt.cz. Je potřeba uvést jméno dítěte. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

Stornopodmínky:

Umožňujeme zrušení objednávky kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že zákazník (příp. zákonný zástupce) má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

 1. Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že zákazník má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

 • Zrušení před zahájením kurzu (den před) – poskytovatel vrací 50% účtované částky. V případě zajištění náhradníka není storno účtováno. 
 • V případě, že není účast na kurzu před začátek zrušena nebo účastník do kurzu nenastoupí, je účtován stornopoplatek ve výši 100 %.