Kontakty fotbalové stadiony

Fotbalový stadion Svépomoc
Bydlinského 2867
390 03 Tábor
Tel: 777 724 575
E-mail: svepomoc@tzmt.cz

Fotbalový stadion Viktoria a Kuželna
Skálova 2878
390 02 Tábor
Tel: 730 152 441
E-mail: tzmtviktorka@tzmt.cz

Sportovní areál Mír
U Stadionu Míru 1579
390 03  Tábor
Tel: 733 539 300
E-mail: vedoucism@tzmt.cz