Jdu na kurz nebo plavat do bazénu – aktuální opatření!

Aktualizováno 2.9.2021

Jaké podmínky platí, než začnu kurz nebo jdu plavat?

Opatření pro děti a jejich rodiče:

Pokud dítě nedovrší 6 -ti let nemusí prokazovat nic, ale pokud např. na kurz nastoupí po 6-tých narozeninách platí pravidla níže.

1.Očkování -je třeba doložit, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Prokazuje se certifikátem.

2. Negativní test – doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

3. Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

 –  každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

 4.Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem.

5. Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.

Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní.

Před vstupem si prosím připravte všechny doklady ke kontrole.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

Ve vnitřních prostorách – herna, šatna, převlékárna, chodba – je nutné mít respirátor nebo jiné zakrytí nos a úst splňují filtrační schopnost dle vypsaných norem.

zdroj: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test